Broj transekata

6

Broj prijavljenih viđenja leptira

1269

Broj prijavljenih vrsta

65